Hoppa till huvudinnehåll

IT-baserad grammatikinlärning

Utvecklare: Leif-Jöran Olsson.

Användning av ITG-resursen

Nerladdning

Har du java webstart installerat kan du starta ITG-resursen direkt genom att klicka här: https://spraakbanken.gu.se/itg/itg.jnlp

Användarhandledning

För korpusresursen ASU har Björn Hammarberg i samarbete med Leif-Jöran Olsson utarbetat en användarhandledning som kan användas även för generellt arbete med korpussökningsfunktionen, Arbeta med ASU-korpusen (pdf). Det finns dessutom en introduktion till ASU-korpusen på svenska Introduktion till ASU-korpusen (pdf) och engelska Introduction to the ASU Corpus (pdf).

Kontaktformulär

Om du vill ha användaruppgifter för privat bruk eller användning i undervisningsgrupper kontaktar du oss via kontaktformuläret: http://spraakbanken.gu.se/swe/content/itg-kontakt

Med användaruppgifter får du tillgång till utökad funktionalitet och korpusar som inte kräver särskilt avtal.

Gäller det undervisningsgrupper ber vi dej begära nya uppgifter för varje kurs och även ange vilka tidsperioder ITG-resursen avses användas.

Formalia

Projektledare: Anju Saxena, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet.

Finansierat av Distum/Rådet för högre utbildning.

Underhålls av Språkbanken, Göteborgs universitet sedan 1/6 2005.