Hoppa till huvudinnehåll

Höstworkshop 2020

Nationella språkbanken bjuder in till höstworkshop!

Välkommen till Nationella språkbankens höstworkshop 16 oktober. Dagen kommer att handla om språkteknologi och språkvetenskap och om hur Nationella språkbanken kan stödja dessa ämnesområden. Workshopen är ett helt digitalt arrangemang.

Workshopen vänder sig till alla som på något sätt använder sig av språkliga material i sin forskning och som kan dra nytta av digitala verktyg för att utforska dem.

Under dagen få du bland annat ta del av exempel på hur Nationella språkbankens verksamhet arbetar för att stödja språkteknologi och språkvetenskap och om hur de ämnena i sin tur har stor potential att föra tillbaka forskningsresultat som kan vidareutveckla infrastrukturen.

Program

13:00–13:10 Inledning
13:10–13:40 Universell grammatik på svenska (Joakim Nivre, Uppsala universitet)
13:40–14:10 Sparv 4 – En förhandsvisning av Språkbanken Texts pipeline för korpusannotering (Anne Schumacher och Martin Hammarstedt, Språkbanken Text)
14:10–14:30 Rast 
14:30–15:00 Crowdsourcing för transkribering av dialekter och folkminnen (Fredrik Skott, Språkbanken Sam)
15:00–15:30 Textens roll i talteknologin (Jens Edlund, Språkbanken Tal)
15.30–15.50 Rast
15.50–16.20 Svensk diakronisk korpus – en resurs för språkhistorisk forskning (Eva Pettersson, Uppsala universitet)
16.20–16.30 Avslutning

Program och anmälningsfunktion finns på Nationella språkbankens webbsida>>

Om workshopen
När: Fredagen den 16 oktober 2020, kl. 13.00 – 16.30.
Plats: Online
Anmälan: Anmälan görs på Nationella språkbankens webbsida>>