Hoppa till huvudinnehåll

Höstworkshop 2013

Språkbankens tredje årliga höstworkshop hålls torsdagen den 17 oktober 2013, med start klockan 13.15. I år släpper vi version 1.0 av Lärka, en plattform med språk- och grammatikövningar för både språkstudier (svenska) och lingvistikstudier. Lärka -- LÄR språket via KorpusAnalys -- är en webbaserad övningsgenerator där befintliga korpusar och lexikon återanvänds och kan vara ett datorbaserat komplement till lärarledd undervisning. Under eftermiddagen kommer vi också att presentera nya funktioner hos de övriga djuren, som jämförelser och förändringar över tid i korpussökverktyget Korp och redigering i lexikonverktyget Karp. Workshopen avslutas med mingel och bubbel. 

Anmäl dig gärna (endast för planeringens skull) senast söndag 13 oktober till yvonne . adesam snabel-a gu . se 

Lokal: K332, Lennart Torstenssonsgatan 6, Institutionen för svenska, Göteborgs universitet. 

Schema: 

13.15 Välkomnande 
13.30 Lärka -- introduktion 
14.00 Lärka i undervisning (Therese Lindström Tiedemann, Uppsala universitet) 
14.30 Fika 
15.00 Nyheter i Korp 
15.30 Annoteringslabbet 
15.45 Nyheter i Karp 
16.15 Morfologilabbet 
16.30 Lärka -- prova på! 
17.00 Mingel med bubbel