Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Språkbanken Text del av ny digital nationell forskningsinfrastruktur HUMINFRA

HUMINFRA ska göra det lättare för forskare att enkelt hitta de digitala resurser och expertis som finns utspridda på olika ställen i landet. Infrastrukturen leds av Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet och omfattar tolv lärosäten och enheter, varav två vid Göteborgs universitet (Språkbanken Text och Centrum för digital humaniora), och är en del i att stärka svensk humanistisk forskning och göra den internationellt konkurrenskraftig. Infrastrukturen blir fritt tillgänglig och erbjuder en gemensam ingång till datasamlingar, verktyg, och expertis. HUMINFRA finansieras av Vetenskapsrådet.

Läs hela nyheten här: Miljonregn från VR ska underlätta för humanister att forska digitalt

Gästredaktörer för ledande tidskrift 

Gloria Gagliardi (universitetet i Bologna, Italien), Dimitrios Kokkinakis (Göteborgs universitet) och Jon Andoni Dunabeitia (universitetet i Nebrija, Spanien och Norges arktiska universitet) har varit gästredaktörer för ett specialnummer av den i ansedda tidskriften Frontiers med tema ”Digital Linguistic Biomarkers: Beyond Paper and Pencil Tests". 

Länk till artikeln “Digital Linguistic Biomarkers: beyond paper and pencil tests”: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.752238/full

Deltagande tidskrifter: Frontiers in Psychology, Frontiers in Neuropsychology, Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers in Digital Health and Frontiers in Communication.

Jupiter Descending

Those interested in astronomy may have noticed that Jupiter is currently in opposition.

But what does that mean? And what does ”Jupiter” mean? And what does all of this have to do with corpus linguistics, Elizabeth Taylor, and Tuesdays?

Experiment: Vilka svenska ord är lätta eller svåra att förstå för en andraspråkstalare?

Nu kan du som talar svenska som andraspråk eller du som är lärare/forskare/bedömare/kursboksförfattare inom svenska som andraspråk hjälpa till att ta reda på detta.

Som ett delprojekt i projektet Utveckling av lexikala och grammatiska kompetenser i invandrarsvenska (L2P) vill man se om andraspråkstalares intuitioner om ordens svårighetsgrad motsvarar lärares/forskares bedömning. 

Testet går ut på att jämföra grupper av fyra ord, och välja vilket som är det lättaste ordet att förstå, och vilket som är det svåraste ordet bland dessa fyra alternativ. Det finns inget rätt eller fel svar och det är bäst att försöka svara fort, inom 30 sekunder/uppgift. Mer information finns i guidelines. Experimentet är öppet till den 5 oktober 2021.

Guidelines

Fyll i samtycke och gör testet

 

Ansvariga forskare och deltagande universitet:
Göteborgs universitet, Sverige: Elena Volodina 
Helsingfors universitet, Finland: Therese Lindström Tiedemann
Université catholique de Louvain, Belgien: David Alfter 

 

Fully funded PhD position in Natural Language Processing at Språkbanken Text, Gothenburg, Sweden

The Language Technology research group (Språkbanken Text) in the  Department of Swedish at the University of Gothenburg, Sweden, invites applications for one (or more) fully funded four-year PhD position(s) in Natural language processing.

Språkbanken has conducted research in NLP and neighboring fields for over 40 years. At present, our  work focuses on language technology methodologies for the Swedish language, and the development of linguistic resources and tools for a wide range of genres representing all historical stages of Swedish, in a number of internally and externally funded research projects. A recent but increasingly important area of interest is the application of language technology as a research tool in the humanities and social sciences (digital humanities). In particular, Språkbanken is the national coordinator for the Swedish node of the European CLARIN ERIC and one of the three divisions of a new national research infrastructure.

The deadline for applications is 1st October 2021. The starting date for the position(s) is 1st February, 2022 (or as soon as possible after this date as per agreement).

Announcement >> 

Announcement in Swedish >>

Practical instructions >>

See further information for applicants at: <https://spraakbanken.gu.se/eng/phd-program>.
 

Nu finns boken om automatiska metoder för att studera semantiska språkförändringar ute!

Boken har elva kapitel, varav en stor översiktsartikel som täcker olika typer av metoder och utvärderingsmodeller för semantiska språkförändringar. Boken är ett resultat av LChange'19, en bredare internationella workshop på ämnet automatiska metoder för alla typer av språkförändringar som kan hitta med hjälp av texter. Bland författarna finns bland annat Nina Tahmasebi, Lars Borin och Simon Hengchen från Språkbanken Text.

Samtliga kapitel finns att ladda ner gratis på
https://langsci-press.org/catalog/book/303
 

Månadens profil: Dana Dannélls

Dana Dannélls är forskare i språkteknologi på Språkbanken Text. Hon jobbar bland annat med att utveckla, förbättra och utvärdera språkteknologiska verktyg och resurser för att göra dem tillgängliga för språkteknologiska applikationer men också för forskare och den intresserade allmänheten.

Just nu ägnar Dana en stor det av sin tid åt ett projekt som heter Utvärdering och anpassning av en förbättrad OCR-process vid massdigitalisering. Det är ett samarbetsprojekt mellan Språkbanken Text och Kungliga biblioteket, KB, som handlar om att förbättra processen vid massdigitalisering av text. 

Läs hela intervjun med Dana på språkbanken.se

Under vinjetten Månadens profil på språkbanken.se presenteras personer vars arbete har anknytning till Nationella språkbanken.

Textdatabas erbjuder nya sätt att studera andraspråksinlärning

Den 26 augusti lanseras en ny digital textsamling där Språkbanken Text vid Göteborgs universitet tillgängliggör cirka 1000 studentuppsatser. Uppsatserna är skrivna av studenter med ett annat modersmål än svenska och samlingen gör det möjligt att studera andraspråksutveckling på nya och enklare sätt.

Textsamlingen, den så kallade korpusen, har sammanställts i projektet SweLL – Swedish Learner Language som har engagerat forskare från universiteten i Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala. Elena Volodina, forskare i Språkteknologi på Språkbanken Text vid Göteborgs universitet, har lett arbetet:

– Det har varit ett omfattande arbete att bygga korpusen och infrastrukturen för den manuella annoteringen, och vi har gjort långt mer än vad planerade. Nu ser jag fram emot att samlingen blir offentlig och kommer till användning!

Läs hela nyheten på gu.se >>

Programmet för lanseringen av SweLL

Anmäl dig till lanseringen av SweLL

Läs mer om projektet