Skip to main content

Språkbanken Text i världen

Submitted by Staffan Melin on 2024-04-30

Visste du att verktygen och plattformarna från Språkbanken Text har spridit sig ut över världen?

Genom att öppen data och öppen källkod är viktiga för oss så är går vår infrastruktur på export till andra länder där de också arbetar med forskning på språkliga data. Det vinner vi alla på!

Läs mer om Språkbanken Text i världen. Och ha en fin valborg!