Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{borin-olsson-2006-plattformen-116093,
	title    = {ITG-plattformen som korpusverktyg},
	abstract   = {En genomgång och handfast presentation om hur ITG-plattformen kan användas som korpusverktyg.},
	booktitle  = {Fjärde svenska lingvistikkonferensen (Sling 2006), 27–28 april 2006, Stockholm},
	author    = {Borin, Lars and Olsson, Leif-Jöran},
	year     = {2006},
}