Skip to main content

BibTeX

@article{kokkinakis-gerdin-2010-lakartidningens-120480,
	title    = {Läkartidningens arkiv i en ny skepnad - En resurs för forskare, läkare och allmänhet},
	abstract   = {I Sverige har det tagits fram en medicinsk korpus baserad på Läkartidningens digitala arkiv. Denna resurs möjliggör precisa sökningar
och värdefull tillgång till medicinsk terminologisk information på olika nivåer. Dimitrios Kokkinakis från Göteborgs universitet
och Ulla Gerdin från Socialstyrelsen presenterar projektet.
},
	journal   = {Språkbruk},
	author    = {Kokkinakis, Dimitrios and Gerdin, Ulla},
	year     = {2010},
	volume    = {1/2010},
	pages    = {22--28},
}