Skip to main content

BibTeX

@incollection{borin-2010-avtryck-136656,
	title    = {Avtryck från WGLN-­projekten i forskningen},
	booktitle  = {Kunskapens nya världar},
	author    = {Borin, Lars},
	year     = {2010},
	publisher  = {Uppsala universitet, Uppsala Learning Lab},
	address   = {Uppsala},
	ISBN     = {978-91-506-2189-1},
	pages    = {127--133},
}