Skip to main content

BibTeX

@techreport{Lyngfelt-Benjamin2012-158226,
	title    = {Ett svenskt konstruktikon. Utgångspunkter och preliminära ramar},
	author    = {Lyngfelt, Benjamin and Forsberg, Markus},
	year     = {2012},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}