Skip to main content

BibTeX

@article{borin-johansson-2014-kulturomik-192931,
	title    = {Kulturomik: Att spana efter språkliga och kulturella förändringar i digitala textarkiv},
	journal   = {Historia i en digital värld},
	author    = {Borin, Lars and Johansson, Richard},
	year     = {2014},
}