Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{holmer-etal-2024-saol-333679,
	title    = {SAOL och svensk språkvetenskaplig infrastruktur – nu och i framtiden},
	abstract   = {Svenska Akademiens ordlista (SAOL 14, 2015) spelar en viktig roll inom svensk språkvetenskaplig infrastruktur, något som framkommer i denna artikel. Vidare presenteras preliminära resultat av en undersökning av hur frekventa uppslagsorden i SAOL egentligen är i olika delkorpusar med modern allmänspråklig svenska. För att ordlistan även fortsättningsvis ska kunna användas inom svensk ordforskning, vid språkstudier m.m., men också bli mer central inom språkteknologiska sammanhang, är det avgörande att SAOL:s uppslagsord vilar på vetenskaplig grund, moderna språkteknologiska metoder och uppdaterade korpusmaterial. Fokus i artikeln ligger på de uppslagsord som inte finns belagda i korpusmaterialet, och som därmed kan tänkas mönstras ut inför den kommande femtonde upplagan.},
	booktitle  = {Proceedings of the Huminfra Conference (HiC 2024) (eds. Elena Volodina, Gerlof Bouma, Markus Forsberg, Dimitrios Kokkinakis, David Alfter, Mats Fridlund, Christian Horn, Lars Ahrenberg, Anna Blåder)},
	author    = {Holmer, Louise and Lillieström, Ann and Sköldberg, Emma and Uppström, Jonatan},
	year     = {2024},
	ISBN     = {978-91-8075-512-2},
}