Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{rogstrom-johansson-2023-kungliga-335970,
	title    = {Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar som digitaliserad lexikalisk resurs. Fyra pilotstudier i historiskt ordförråd.},
	booktitle  = {Nordiska studier i lexikografi 16. Rapport från 16:e konferensen om lexikografi i Norden Lund 27–29 april 2022},
	author    = {Rogström, Lena and Johansson, Sofie},
	year     = {2023},
	publisher  = {Nordiska föreningen för lexikografi och Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning},
	address   = {Lund och Göteborg },
	ISBN     = {978-91-986791-5-1},
}