Skip to main content

BibTeX

@incollection{borin-2006-gar-33864,
	title    = {Vi som går köksvägen: Språkteknologer och korpuslingvister i Litteraturbanken},
	booktitle  = {Börjesson, M. (red). Fältanteckningar: Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady},
	author    = {Borin, Lars},
	year     = {2006},
	publisher  = {Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (ILU), Uppsala universitet},
	address   = {Uppsala},
	ISBN     = {91-631-8807-4},
	pages    = {399--404},
}