Skip to main content

BibTeX

@incollection{borin-2006-sparv-44950,
	title    = {Sparv i tranedansen eller fisken i vattnet? Språkteknologi och språklärande},
	booktitle  = {Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknik},
	author    = {Borin, Lars},
	year     = {2006},
	publisher  = {NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning},
	address   = {Härnösand},
	ISBN     = {978-91-975425-8-6},
	pages    = {25--49},
}