Skip to main content

CALD-pseudo workshop på EACL 2024

24 November 2023
Välkommen att skicka in bidrag till CALD-pseudo workshop om datorbaserade metoder för pseudonymisering av språkdata. Workshopen är en del av konferensen för den europeiska avdelningen av Association for Computational Linguistics (EACL) som äger rum 21-22 mars 2024 på Malta.

Tillgången till forskningsdata är kritisk inom flera forskningsdomäner, men personligt innehåll hindrar ofta data från att vidareanvändas. Dataskyddsförordningen, GDPR (EU-kommissionen, 2016), föreslår pseudonymisering som en lösning för att säkra öppen tillgång till forskningsdata. Den största utmaningen är hur man effektivt pseudonymiserar data så att individer inte kan identifieras, samtidigt som man behåller data som är användbar för forskning inom bland annat datalingvistik, lingvistik och naturlig språkbehandling. 

Under workshopen diskuteras flera utmaningar inom pseudonymisering. 

Läs mer på workshopens webbsida >>