Skip to main content

Inbjudan till MultiGED-2023 shared task

27 January 2023
Arbetsgruppen för Computational SLA bjuder in till en gemensam uppgift (shared task) om flerspråkig grammatisk feldetektering, MultiGED-2023.

Syftet är att upptäcka ord i behov av korrigering på fem olika språk, tjeckiska, engelska, tyska, italienska och svenska och märka dem som korrekta eller felaktiga. Du kan arbeta på ett av språken eller med en valfri kombination av språk.

Resultaten presenteras den 22 maj vid workshopen NLP4CALL, Natural Language Processing for Computer-Assisted Language Learning, som äger rum tillsammans med NoDaLiDa, Nordic Conference on Computational Linguistics på Färöarna.

Läs mer om MultiGED-2023 >>