Skip to main content

Månadens profil: Birger Moëll

31 October 2022
Birger Moëll är doktorand på avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH. Han är också legitimerad psykolog och kombinerar just nu sina kunskaper om AI och neurovetenskap i projekt som rör kopplingen mellan tal och demens.

Läs intervjun med Birger Moëll på språkbanken.se

Under vinjetten Månadens profil på språkbanken.se presenteras personer vars arbete har anknytning till Nationella språkbanken.