Skip to main content

Nytt inlägg på bloggen

24 March 2020
Zipfs lag, uppkallad efter den amerikanske lingvisten George Kingsley Zipf, säger att ett ords frekvens är omvänt proportionellt mot dess plats i en frekvenslista. Vad innebär det?

Niklas Zechner skriver i senaste inlägget i Språkbanksbloggen under rubriken "Zipfs lag på svenska".

Till bloggen