Skip to main content

Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi

5 April 2022
Boken Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi som kom ut i mars är ett resultat av två projektsamarbeten mellan Språkbanken Text, Uppsala universitet och University of California Santa Barbara.

Boken finns fritt tillgänglig att ladda ner på nätet (open access): 
https://doi.org/10.1515/9783110703245
Författare: Anju Saxena, Uppsala universitet och Lars Borin, Göteborgs universitet

Kanashi är ett sinotibetanskt språk som talas av knappt 2000 personer i en enda by, Malana i Kullu-distriktet i delstaten Himachal Pradesh i norra Indiens bergsområden. Byn är omgiven av byar där olika indoariska språk talas. Forskare har länge spekulerat om Kanashis historia: hur kommer det sig att språket talas i enbart en enda by, helt avskuret från sina närmaste språkliga släktingar?

Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi presenterar resultaten av synkroniska och diakroniska studier av Kanashi samt dess besläktade språk och kontaktspråk. Forskningsresultaten bygger till en del på automatisk bearbetning av fältarbetesdata som har samlats in i projekten.