Skip to main content

Textdatabas erbjuder nya sätt att studera andraspråksinlärning

17 August 2021
Den 26 augusti lanseras en ny digital textsamling där Språkbanken Text vid Göteborgs universitet tillgängliggör cirka 1000 studentuppsatser. Uppsatserna är skrivna av studenter med ett annat modersmål än svenska och samlingen gör det möjligt att studera andraspråksutveckling på nya och enklare sätt.

Textsamlingen, den så kallade korpusen, har sammanställts i projektet SweLL – Swedish Learner Language som har engagerat forskare från universiteten i Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala. Elena Volodina, forskare i Språkteknologi på Språkbanken Text vid Göteborgs universitet, har lett arbetet:

– Det har varit ett omfattande arbete att bygga korpusen och infrastrukturen för den manuella annoteringen, och vi har gjort långt mer än vad planerade. Nu ser jag fram emot att samlingen blir offentlig och kommer till användning!

Läs hela nyheten på gu.se >>

Programmet för lanseringen av SweLL

Anmäl dig till lanseringen av SweLL

Läs mer om projektet