Skip to main content

BibTeX

@article{Malmgren-Sven-Göran2009-109243,
	title    = {Valensbeskrivning i svenska ordböcker — och några andra},
	journal   = {LexicoNordica},
	author    = {Malmgren, Sven-Göran and Toporowska Gronostaj, Maria},
	year     = {2009},
	volume    = {2009},
	number    = {16},
	pages    = {181--196},
}