Skip to main content

BibTeX

@book{landqvist-2004-fackoversattarutbildningen-113267,
	title    = {Facköversättarutbildningen i Göteborg under läsåret 2003/2004},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2004},
}