Skip to main content

BibTeX

@book{landqvist-2004-fackoversattarutbildningen-113267,
	title    = {Facköversättarutbildningen i Göteborg under läsåret 2003/2004},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2004},
}

@edited_book{alvstad-etal-2004-texter-33682,
	title    = {Texter emellan 6. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2002-2004},
	editor    = {Alvstad, Cecilia and Ekblad, Sven and Haglund-Dragic, Monica and Landqvist, Hans and Lindvall, Lars and Malmgren, Sven-Göran and Stålhammar, Mall},
	year     = {2004},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}

@edited_book{landqvist-2004-rapport-33687,
	title    = {Rapport från Konferens om översättarutbildningar i Sverige. Göteborg den 5-6 maj 2004},
	editor    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2004},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}

@article{landqvist-2004-granser-33685,
	title    = {Ord och gränser. Om "sushi", "sal" och ett antal andra ord i svenskan},
	journal   = {Språkbruk. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2004},
	volume    = {2004},
	number    = {2},
	pages    = {15--22},
}

@article{landqvist-2004-[recension-33681,
	title    = {[Recension av ] Mattila, Heikki E. S., Anne Jussila & Outi Kallio, Oikeuselämän lyhennesanakirja - Juridisk förkortningsordbok},
	journal   = {LexicoNordica},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2004},
	number    = {11},
	pages    = {261--269},
}