Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-lindforsviklund-2006-fackoversattarutbildningen-113271,
	title    = {Facköversättarutbildningen i Göteborg under läsåret 2004/2005 - och inför framtiden},
	booktitle  = {Rapport från Konferens om översättarutbildningar i Sverige, Uppsala 12-13 maj 2005},
	author    = {Landqvist, Hans and Lindfors Viklund, Maja},
	year     = {2006},
	pages    = {18--26},
}