Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-lindforsviklund-2006-fackoversattarutbildningen-113271,
	title    = {Facköversättarutbildningen i Göteborg under läsåret 2004/2005 - och inför framtiden},
	booktitle  = {Rapport från Konferens om översättarutbildningar i Sverige, Uppsala 12-13 maj 2005},
	author    = {Landqvist, Hans and Lindfors Viklund, Maja},
	year     = {2006},
	pages    = {18--26},
}

@incollection{landqvist-2006-continuity-33673,
	title    = {Continuity and Change: The Swedish Legal Lexicon as Seen from the Perspective of a Monolingual Specialist Dictionary},
	booktitle  = {Diacronic Perspectives on Domain-specific English/ Edited by Marina Dossena and Irma Taavitsainen ( Linguistic Insights. Studies in Language and Communication, vol. 40)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2006},
	ISBN     = {ISBN 3-03911-176-0},
	pages    = {93--108},
}

@edited_book{englunddimitrova-landqvist-2006-svenska-33684,
	title    = {Svenska som källspråk och målspråk. Aspekter på översättningsvetenskap},
	editor    = {Englund Dimitrova, Birgitta and Landqvist, Hans},
	year     = {2006},
	publisher  = {Göteborg University},
	address   = {Göteborg},
}

@edited_book{landqvist-etal-2006-texter-34958,
	title    = {Texter emellan 8. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2004-2006},
	editor    = {Landqvist, Hans and Ekblad, Sven and Haglund-Dragic, Monica and Lindvall, Lars and Ljunggren, Magnus and Malmgren, Sven-Göran and Stålhammar, Mall},
	year     = {2006},
	publisher  = {Göteborg University},
	address   = {Göteborg},
}

@incollection{landqvist-englunddimitrova-2006-inledning-33674,
	title    = {Inledning},
	booktitle  = {Svenska som målspråk och källspråk. Aspekter på översättningsvetenskap},
	author    = {Landqvist, Hans and Englund Dimitrova, Birgitta},
	year     = {2006},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
	pages    = {1--3},
}

@article{landqvist-2006-"lira-35816,
	title    = {"Lira utanför", "marschkaggar", "rörpulare" och "Ankdammen": en pilotstudie av svensk musikerslang},
	journal   = {Tidskriften Nordiska Språk Nättidskrift},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2006},
	volume    = {2006},
}

@inProceedings{landqvist-2006-varierande-34957,
	title    = {Varierande normer eller fullständig normlöshet i Vilda västern? Om översättning av titlar till Bill och Ben-romaner},
	booktitle  = {Lehtinen, Esa & Nina Niemelä (eds.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXVI, Vasa 11-12.2.2006 (Publikationer av Forskargruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa universitet 33).},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2006},
	ISBN     = {952-476-156-4},
	pages    = {150--161},
}