Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-1997-"straff"-113273,
	title    = {"Straff" och "påföljd". Om pressens användning av två termer under tre decennier},
	journal   = {Språk och stil},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1997},
	volume    = {7},
	pages    = {37--58},
}