Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-1998-"finlandssvenska"-113274,
	title    = {"Finlandssvenska" - omläsning av en klassiker. Om Hugo Bergroths språksyn utifrån sociolingvistiska perspektiv},
	journal   = {Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1998},
	volume    = {38},
	pages    = {11--32},
}