Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2001-spraklagstiftning-113278,
	title    = {Språklagstiftning ur ett språkvetenskapligt perspektiv. En jämförelse mellan svenska och finländska förhållanden i början av 2000-talet},
	journal   = {Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	volume    = {137},
	pages    = {63--89},
}