Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-nordling-2003-oversattarutbildningen-113285,
	title    = {Översättarutbildningen i Göteborg: några erfarenheter från de första fem åren},
	booktitle  = {Rapport från Konferens om översättarutbildningar. Fredagen den 12 april 2002, Stockholms universitet},
	author    = {Landqvist, Hans and Nordling, Anna},
	year     = {2003},
}