Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-nordling-2003-oversattarutbildningen-113285,
	title    = {Översättarutbildningen i Göteborg: några erfarenheter från de första fem åren},
	booktitle  = {Rapport från Konferens om översättarutbildningar. Fredagen den 12 april 2002, Stockholms universitet},
	author    = {Landqvist, Hans and Nordling, Anna},
	year     = {2003},
}

@incollection{landqvist-nordling-2003-fackoversattarutbildningen-113286,
	title    = {Facköversättarutbildningen i Göteborg under läsåret 2002/2003},
	booktitle  = {Rapport från konferensen om översättarutbildning 9 april 2003, Lunds universitet},
	author    = {Landqvist, Hans and Nordling, Anna},
	year     = {2003},
	pages    = {7--13},
}

@incollection{landqvist-skoldberg-2003-"sma-113365,
	title    = {"Små, små ord av kärlek" och "-rr-". Några ord om en spalt och en signatur},
	booktitle  = {Landqvist, H. et al. (red.), Texten framför allt. Festskrift till Aina Lundqvist på 65-årsdagen den 11 september 2003},
	author    = {Landqvist, Hans and Sköldberg, Emma},
	year     = {2003},
	pages    = {103--114},
}

@book{landqvist-2003-"abolition"-95686,
	title    = {"Abolition", "militärmål", "rusdryck" och "kåkfarare". Studier i ett svenskt juridiskt ordförråd 1800-2000},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2003},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {1650-2582},
}

@book{landqvist-2003-sma-117542,
	title    = {Sju små fält. Om positionsgrammatisk analys av satser och meningar},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2003},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}

@edited_book{landqvist-etal-2003-texten-113825,
	title    = {Texten framför allt. Festskrift till Aina Lundqvist på 65-årsdagen den 11 september 2003},
	editor    = {Landqvist, Hans and Malmgren, Sven-Göran and Norén, Kerstin and Rogström, Lena and Wallgren Hemlin, Barbro},
	year     = {2003},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}

@edited_book{alvstad-etal-2003-texter-113824,
	title    = {Texter emellan 5. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2001-2003},
	editor    = {Alvstad, Cecilia and Ekblad, Sven and Haglund-Dragic, Monica and Landqvist, Hans and Lindvall, Lars and Malmgren, Sven-Göran and Stålhammar, Mall},
	year     = {2003},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}

@article{landqvist-2003-[review-113820,
	title    = {[Review of] Heikki E. S. Mattila (ed.), The Development of Legal Language. Papers from an international Symposium held at the University of Lapland. September 13-15, 2000},
	journal   = {Hermes. Journal of Linguistics},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2003},
	volume    = {31},
	pages    = {219--227},
}

@article{landqvist-2003-invandrare-113312,
	title    = {Invandrare, turister och bofasta - ord och gränser},
	journal   = {Gränser (Humanistdag-boken 16)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2003},
	pages    = {177--183},
}