Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-nordling-2003-fackoversattarutbildningen-113286,
	title    = {Facköversättarutbildningen i Göteborg under läsåret 2002/2003},
	booktitle  = {Rapport från konferensen om översättarutbildning 9 april 2003, Lunds universitet},
	author    = {Landqvist, Hans and Nordling, Anna},
	year     = {2003},
	pages    = {7--13},
}