Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-1998-tack-113310,
	title    = {Tack till tusen - om innehåll och form i avhandlingsförord},
	booktitle  = {Kriser och förnyelser. (Humanistdag-boken 11)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1998},
	pages    = {249--255},
}

@incollection{landqvist-1998-"renkarl"-113314,
	title    = {"Renkarl", "besvågrad" och "nöjdförklaring". Lite grann om knepiga ord i lagtexter},
	booktitle  = {Till Mayvor från oss. En liten hälsning från några vänner och kolleger vid institutionen för svenska språket i maj 1998},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1998},
}

@incollection{landqvist-1998-"forst-113361,
	title    = {"Först och främst vill jag tacka ...". Något om avhandlingsförord som genre},
	booktitle  = {Lundqvist, A. et al. (red.), Form - innehåll - effekt. Stilistiska och retoriska studier tillägnade Peter Cassirer på 65-årsdagen},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1998},
	pages    = {154--164},
}

@article{landqvist-1998-"finlandssvenska"-113274,
	title    = {"Finlandssvenska" - omläsning av en klassiker. Om Hugo Bergroths språksyn utifrån sociolingvistiska perspektiv},
	journal   = {Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1998},
	volume    = {38},
	pages    = {11--32},
}