Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-2001-konsten-113311,
	title    = {Konsten att kryssa bland pronomen. Hur används "han", "hon" och "han eller hon" i författningstexter?},
	booktitle  = {Språk (Humanistdag-boken 14)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	pages    = {163--170},
}