Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-2001-konsten-113311,
	title    = {Konsten att kryssa bland pronomen. Hur används "han", "hon" och "han eller hon" i författningstexter?},
	booktitle  = {Språk (Humanistdag-boken 14)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	pages    = {163--170},
}

@article{landqvist-2001-spraklagstiftning-113278,
	title    = {Språklagstiftning ur ett språkvetenskapligt perspektiv. En jämförelse mellan svenska och finländska förhållanden i början av 2000-talet},
	journal   = {Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	volume    = {137},
	pages    = {63--89},
}

@article{landqvist-2001-sprak-114044,
	title    = {Språk i ständig förändring. Något om några aktuella utvecklingstendenser i sverigesvenskan},
	journal   = {Språkbruk. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	volume    = {2001},
	number    = {4},
	pages    = {14--18},
}

@article{landqvist-2001-informellare-114039,
	title    = {Informellare, försiktigare och internationellare. Lite om några aktuella tendenser i sverigesvenskan},
	journal   = {POPPIS. Svensklärarna i Finland rf:s medlemsbrev för läshungriga och individualister},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	volume    = {2001},
	pages    = {7--9},
}

@edited_book{haglunddragic-etal-2001-texter-113822,
	title    = {Texter emellan 3. Examensarbeten vid översättarutbildningen 1999-2001},
	editor    = {Haglund-Dragic, Monica and Landqvist, Hans and Lindvall, Lars and Lundqvist, Aina and Malmgren, Sven-Göran and Stålhammar, Mall},
	year     = {2001},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}

@inProceedings{landqvist-2001-anvands-113332,
	title    = {Hur används "finlandssvensk(a)"? Om "finl.", "finl. o. åld.", "högtidligt o. finl." samt andra bruklighetsbeteckningar i SAOL12},
	booktitle  = {Nordman, M. et al. (red.), Svenskan i Finland. Föredrag vid sjätte sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. Vasa 21-22.3.2000. (Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 75.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	pages    = {74--84},
}

@inProceedings{landqvist-2001-fran-113335,
	title    = {Från "abolition" till "styckningsinstrument". Lånord i svensk juridisk terminologi 1800-2000},
	booktitle  = {Järvi, O. (red.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXI. (Publikationer av forskargruppen för översättningsteori och fackspråk vid Vasa universitet 28.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	pages    = {167--178},
}

@inProceedings{landqvist-2001-"han"-113334,
	title    = {"Han", "hon", "han eller hon" och "hon eller han". Generiska pronomen i svenskt författningsspråk},
	booktitle  = {Nordenstam, K. & K. Norén (utg.), Språk, kön och kultur. Rapport från fjärde nordiska konferensen om språk och kön Göteborg den 6-7 oktober 2000},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	pages    = {150--162},
}