Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-1997-"memma"-113313,
	title    = {"Memma", "semlor" och "örfilar". Är finlandssvenska ett eget språk?},
	journal   = {Vad menar de egentligen? (Humanistdag-boken 10)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1997},
	pages    = {157--164},
}