Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-1998-"renkarl"-113314,
	title    = {"Renkarl", "besvågrad" och "nöjdförklaring". Lite grann om knepiga ord i lagtexter},
	booktitle  = {Till Mayvor från oss. En liten hälsning från några vänner och kolleger vid institutionen för svenska språket i maj 1998},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1998},
}