Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-1996-skuldsanering-113325,
	title    = {Om skuldsanering stadgas i 8 kap. Svenskt författningsspråk i Sverige och Finland},
	booktitle  = {Ivars, A-M et al. (utg.), Svenskans beskrivning},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1996},
	volume    = {21},
	pages    = {172--182},
}