Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-1996-svenskt-113326,
	title    = {Svenskt författningsspråk i Sverige och Finland},
	booktitle  = {Laurén, C. & M. Nordman (red.), Fackspråk i olika kontexter. Forskning i Norden. (Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja rapportteja 13.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1996},
	pages    = {108--122},
}