Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-1996-personligt-113327,
	title    = {Hur personligt är "Personligt"? Några synpunkter på minilektbegreppet},
	booktitle  = {Wilske, D. (red.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XVI. (Publikationer av forskargruppen för översättningsteori och fackspråk vid Vasa universitet 21.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1996},
	pages    = {124--135},
}