Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-1997-textlingvistisk-113328,
	title    = {Textlingvistisk analys av författningstexter - en pilotstudie},
	booktitle  = {Wilske, D. (red.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XVII. (Publikationer av forskargruppen för översättningsteori och fackspråk vid Vasa universitet 22.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1997},
	pages    = {146--156},
}