Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-1999-"undersokning-113329,
	title    = {"Undersökning vid utredning om överträdelse av förbud" - om rubrikernas utformning i nutida svenska lagtexter},
	booktitle  = {Wilske, D. (red.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XVIII. (Publikationer av forskargruppen för översättningsteori och fackspråk vid Vasa universitet 23.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1999},
	pages    = {178--191},
}