Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2001-anvands-113332,
	title    = {Hur används "finlandssvensk(a)"? Om "finl.", "finl. o. åld.", "högtidligt o. finl." samt andra bruklighetsbeteckningar i SAOL12},
	booktitle  = {Nordman, M. et al. (red.), Svenskan i Finland. Föredrag vid sjätte sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. Vasa 21-22.3.2000. (Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 75.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	pages    = {74--84},
}