Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2001-"han"-113334,
	title    = {"Han", "hon", "han eller hon" och "hon eller han". Generiska pronomen i svenskt författningsspråk},
	booktitle  = {Nordenstam, K. & K. Norén (utg.), Språk, kön och kultur. Rapport från fjärde nordiska konferensen om språk och kön Göteborg den 6-7 oktober 2000},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	pages    = {150--162},
}