Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2001-fran-113335,
	title    = {Från "abolition" till "styckningsinstrument". Lånord i svensk juridisk terminologi 1800-2000},
	booktitle  = {Järvi, O. (red.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXI. (Publikationer av forskargruppen för översättningsteori och fackspråk vid Vasa universitet 28.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	pages    = {167--178},
}