Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2002-"alibi"-113336,
	title    = {"Alibi", "muntlighet" och "hingstbesiktningstvång" - några aspekter på svensk juridisk terminologi 1800-2000},
	booktitle  = {Sundman, M. & A-M. Londen (utg.), Svenskans beskrivning},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2002},
	volume    = {25},
	pages    = {120--131},
}