Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2002-lan-113339,
	title    = {Arv och lån. Juridiska termer, ord och fraser i svenskan 1800-2000},
	booktitle  = {Ohlsson, S. Ö. & V. Voodla (utg.), Studier i svensk språkhistoria 7. Svenska språkets historia i Östersjöområdet. (Nordistica Tartuensia 7.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2002},
	pages    = {227--239},
}