Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-1998-"forst-113361,
	title    = {"Först och främst vill jag tacka ...". Något om avhandlingsförord som genre},
	booktitle  = {Lundqvist, A. et al. (red.), Form - innehåll - effekt. Stilistiska och retoriska studier tillägnade Peter Cassirer på 65-årsdagen},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1998},
	pages    = {154--164},
}