Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-1999-populariseringens-113362,
	title    = {Populariseringens problem - om studentstrategier vid en skrivuppgift},
	booktitle  = {Från dataskärm till forskarpärm. Språkliga studier tillägnade Birgitta Ernby i juni 1999},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1999},
	pages    = {135--142},
}