Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-1999-populariseringens-113362,
	title    = {Populariseringens problem - om studentstrategier vid en skrivuppgift},
	booktitle  = {Från dataskärm till forskarpärm. Språkliga studier tillägnade Birgitta Ernby i juni 1999},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1999},
	pages    = {135--142},
}

@inProceedings{landqvist-1999-genreschema-113330,
	title    = {Genreschema och makrostruktur. Om form och innehåll i nutida svenskspråkiga lagtexter},
	booktitle  = {Andersson, L-G.et al. (utg.), Svenskans beskrivning},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1999},
	volume    = {23},
	pages    = {197--206},
}

@inProceedings{landqvist-1999-"undersokning-113329,
	title    = {"Undersökning vid utredning om överträdelse av förbud" - om rubrikernas utformning i nutida svenska lagtexter},
	booktitle  = {Wilske, D. (red.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XVIII. (Publikationer av forskargruppen för översättningsteori och fackspråk vid Vasa universitet 23.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1999},
	pages    = {178--191},
}