Skip to main content

BibTeX

@techreport{landqvist-2000-spraklagstiftning-113364,
	title    = {Språklagstiftning i Sverige och Finland. Ett sociolingvistiskt perspektiv},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2000},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}